Ishlab chiqarish jarayoni

news

1.KESISH
2.Kvartirani o'choqqa qo'shing
3.PANCHDAN TASHIRISH
4.PICAK YOTINI AYLANISH
5.YONDAN EKISH
6. CAP
7.TESHIK TESHING VA chetini KESI
8.BUKMA
9.NEFT HAVZIDA SOVNISH
10. TEMPERLASH
11.QUM PARTILASH
12.BO'YISH VA QO'DLASH
(Turli mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayoni biroz farq qiladi)